เปิดแนวโน้มกระแสและโอกาสทางธุรกิจปี 2024 - Business Trend & Opportunities 2024

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา

การคิดและการแก้ไขปัญหาอย่างอย่างเป็นระบบ - Systematic Thinking and Problem Solving

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา

วิศวกร ในบทบาทวิศวกรคุณภาพมืออาชีพ - Engineers as Professional Quality Engineers

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา

IN-HOUSE TRAINING 2024 ( ดูทั้งหมด )

เสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม- Effective Team Work

เสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม- Effective Team Work

สัมพันธภาพในองค์กรเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่ส่งผลต่อความเป็นปึกแผ่นขององค์กร กล่าวคือ ความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจที่มีต่อกันและกันระหว่างพนักงานด้วยกัน และทีมบริหารกับพนักงาน แต่ด้วยภาวะเร่งรีบของงานและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นเหตุผลหนึ่ง

สนใจ
การสื่อสารที่ทรงพลังแบบผู้นำยุคใหม่ - Powerful and Assertive Communication for Leaders

การสื่อสารที่ทรงพลังแบบผู้นำยุคใหม่ - Powerful and Assertive Communication for Leaders

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์กรและการเปลี่ยนแปลง บุคลากรสำคัญในองค์กร (Key Person) จำเป็นต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีเป็นอย่างมาก สื่อสารของผู้นำมีผลอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์และผลการทำงานของทีมงาน

สนใจ
พลังแห่งการคิดเชิงบวก - Power of Positive Thinking

พลังแห่งการคิดเชิงบวก - Power of Positive Thinking

เราแต่ละคนมีการรับมือและมุมมองต่อภาวะกดดันหรืออุปสรรคของแตกต่างกันไป ทั้งนี้ เราสามารถใช้การคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง การมีกรอบความคิดแบบเติบโต ช่วยปรับมุมมองความคิดของตนเองให้มีภูมิคุ้มกันในการรับมือเรื่องต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจ
การสื่อสารแบบ Non-voice เพื่องานบริการลูกค้า - Smart Non-voice Communication in Customer Service

การสื่อสารแบบ Non-voice เพื่องานบริการลูกค้า - Smart Non-voice Communication in Customer Service

เมื่อการสื่อสารแบบ Non-voice มีบทบาททางธุรกิจมากขึ้น บุคลากรซึ่งเป็นผู้ใช้งานจึงต้องรู้เท่าทันและจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของการสื่อสารผ่านช่องทางเหล่านี้ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ถูกกาลเทศะและมีประสิทธิภาพในการสื่อความ

สนใจ

HOT Category ( ดูทั้งหมด )

โลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน : Logistics-Supply Chain Management

โลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน : Logistics-Supply Chain Management

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยโลจิสติกส์-ซัพพลายเชน

สนใจ
การบริหารงานบุคคล : Human Resource Management

การบริหารงานบุคคล : Human Resource Management

พัฒนาและเพิ่มเติมศักยภาพ ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมและวิทยากรมืออาชีพ

สนใจ
ดิจิทัลเทคโนโลยี : Digital Technology

ดิจิทัลเทคโนโลยี : Digital Technology

อัพเดทเทรนความรู้ใหม่ๆ และเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านดิจิทัล เทคโนโลยี อย่างมืออาชีพ

สนใจ
การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาด : Smart Communication & Coordination

การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาด : Smart Communication & Coordination

รวมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพของท่านให้สูงสุด

สนใจ

New Articles ( ดูทั้งหมด )

ความไม่รู้ เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจ!

ความไม่รู้ เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจ!

ความไม่รู้ เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจ....ความไม่รู้จะทำให้เกิดความเสี่ยงตามมาหลายด้าน ทั้งเสียโอกาส เสียเวลา เสียงบประมาณ เสียระบบ นี่แค่เชิงเหตุผล ซึ่งลำพังทำธุรกิจนี่เสียเวลา เสียโอกาสก็หนักแล้ว … ไหนจะเชิงอารมณ์อีก

อ่านต่อ...
นำเข้าสินค้าจากจีน 1PL-5PL คืออะไร ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

นำเข้าสินค้าจากจีน 1PL-5PL คืออะไร ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ปัจจุบันโลจิสติกส์มีการส่งผ่านข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce และ IoTs มีบทบาทมากขึ้นในการช่วยบริหารจัดการกระบวนการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...
5 เทรนด์เทคโนโลยีธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ในปี 2020

5 เทรนด์เทคโนโลยีธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ในปี 2020

อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น และยังมีการนำเทคโนโลยี เช่น หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ โมบายล์แอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์

อ่านต่อ...
ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน และการทำงานเชิงรุก

ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน และการทำงานเชิงรุก

ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน (a sense of urgency) และ การทำงานเชิงรุก (be proactive)

อ่านต่อ...

Our Clients