การคิดและการแก้ไขปัญหาอย่างอย่างเป็นระบบ - Systematic Thinking and Problem Solving

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา

วิศวกร ในบทบาทวิศวกรคุณภาพมืออาชีพ - Engineers as Professional Quality Engineers

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา

IN-HOUSE TRAINING 2024 ( ดูทั้งหมด )

การใช้ OKRS สำหรับการพัฒนาทีมงานอย่างได้ผล - OKRS FOR TEAM DEVELOPMENT ACTIONS

การใช้ OKRS สำหรับการพัฒนาทีมงานอย่างได้ผล - OKRS FOR TEAM DEVELOPMENT ACTIONS

หลักสูตรนี้จะนำท่านเข้าสู่การค้นหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ OKRs (Objectives & Key Results) และการฝึกปฏิบัติ การทำจริง เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ในบริบทองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นรูปธรรมได้ต่อไป

สนใจ
เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยการเพิ่มผลิตภาพและจัดการความสูญเปล่า Productivity & Waste Control for Adding Value with Less

เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจด้วยการเพิ่มผลิตภาพและจัดการความสูญเปล่า Productivity & Waste Control for Adding Value with Less

เพราะพนักงานคือกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน แต่จะทำอย่างไรให้ทั้งพนักงานและองค์กรสามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้เป็นผู้ได้เปรียบในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงเช่นในปัจจุบันได้ วัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สนใจ
พลิกเครื่องมือการตลาดเพื่อรับมือยุคดิจิทัล - Digital Marketing Transformation

พลิกเครื่องมือการตลาดเพื่อรับมือยุคดิจิทัล - Digital Marketing Transformation

หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการเปลี่ยนแนวคิดทางการตลาดและการขายอย่างสิ้นเชิง การเป็นผู้นำตลาดและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การพลิกรูปแบบการตลาดจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการปรับตัวครั้งสำคัญเพื่อที่จะรักษาลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่

สนใจ
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ - SYSTEMATIC PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ - SYSTEMATIC PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ จึงเป็นกระบวนการสำคัญให้เราเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้แนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา พร้อมกับเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ นำประกอบ นำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและเหมาะสม

สนใจ

HOT Category ( ดูทั้งหมด )

โลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน : Logistics-Supply Chain Management

โลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน : Logistics-Supply Chain Management

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยโลจิสติกส์-ซัพพลายเชน

สนใจ
การบริหารงานบุคคล : Human Resource Management

การบริหารงานบุคคล : Human Resource Management

พัฒนาและเพิ่มเติมศักยภาพ ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมและวิทยากรมืออาชีพ

สนใจ
ดิจิทัลเทคโนโลยี : Digital Technology

ดิจิทัลเทคโนโลยี : Digital Technology

อัพเดทเทรนความรู้ใหม่ๆ และเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านดิจิทัล เทคโนโลยี อย่างมืออาชีพ

สนใจ
การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาด : Smart Communication & Coordination

การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาด : Smart Communication & Coordination

รวมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพของท่านให้สูงสุด

สนใจ

New Articles ( ดูทั้งหมด )

ความไม่รู้ เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจ!

ความไม่รู้ เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจ!

ความไม่รู้ เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจ....ความไม่รู้จะทำให้เกิดความเสี่ยงตามมาหลายด้าน ทั้งเสียโอกาส เสียเวลา เสียงบประมาณ เสียระบบ นี่แค่เชิงเหตุผล ซึ่งลำพังทำธุรกิจนี่เสียเวลา เสียโอกาสก็หนักแล้ว … ไหนจะเชิงอารมณ์อีก

อ่านต่อ...
นำเข้าสินค้าจากจีน 1PL-5PL คืออะไร ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

นำเข้าสินค้าจากจีน 1PL-5PL คืออะไร ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ปัจจุบันโลจิสติกส์มีการส่งผ่านข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce และ IoTs มีบทบาทมากขึ้นในการช่วยบริหารจัดการกระบวนการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...
5 เทรนด์เทคโนโลยีธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ในปี 2020

5 เทรนด์เทคโนโลยีธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ในปี 2020

อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น และยังมีการนำเทคโนโลยี เช่น หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ โมบายล์แอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์

อ่านต่อ...
ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน และการทำงานเชิงรุก

ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน และการทำงานเชิงรุก

ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน (a sense of urgency) และ การทำงานเชิงรุก (be proactive)

อ่านต่อ...

Our Clients