เปิดแนวโน้มกระแสและโอกาสทางธุรกิจปี 2024 - Business Trend & Opportunities 2024

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา

การคิดและการแก้ไขปัญหาอย่างอย่างเป็นระบบ - Systematic Thinking and Problem Solving

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา

วิศวกร ในบทบาทวิศวกรคุณภาพมืออาชีพ - Engineers as Professional Quality Engineers

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา

IN-HOUSE TRAINING 2024 ( ดูทั้งหมด )

5ส เพื่อการจัด Visual Control

5ส เพื่อการจัด Visual Control

5ส เป็นกิจกรรมปรับปรุงการทำงานของพนักงานด้วยตนเองอย่างหนึ่ง ได้แก่ การดำเนินการตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย” ในสถานที่ทำงานของตนเอง ทำให้บริษัทมีพนักงานที่มีระเบียบวินัยจากจิตสำนึกของเขาเอง

สนใจ
ปรับกระแสงานให้ลื่นไหล เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ สำหรับผู้ฝึกอบรมภายใน Train the Trainer : Smart Workflow for Smart Business

ปรับกระแสงานให้ลื่นไหล เพิ่มกำไรให้ธุรกิจ สำหรับผู้ฝึกอบรมภายใน Train the Trainer : Smart Workflow for Smart Business

เพราะในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีกระแสงาน (workflow) ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน จึงจะสามารถช่วยยกระะดับความพึงพอใจของลูกค้า และความสามารถในการทำกำไรให้สูงขึ้น

สนใจ
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน - Supervisor Success : Essential Skills for Supervisors

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน - Supervisor Success : Essential Skills for Supervisors

หัวหน้างาน เป็นกุญแจดอกสำคัญของการเติบโตขององค์กร และเป็นจุดประสานระหว่างผู้บริหารและพนักงาน นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

สนใจ

HOT Category ( ดูทั้งหมด )

โลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน : Logistics-Supply Chain Management

โลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน : Logistics-Supply Chain Management

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยโลจิสติกส์-ซัพพลายเชน

สนใจ
การบริหารงานบุคคล : Human Resource Management

การบริหารงานบุคคล : Human Resource Management

พัฒนาและเพิ่มเติมศักยภาพ ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมและวิทยากรมืออาชีพ

สนใจ
ดิจิทัลเทคโนโลยี : Digital Technology

ดิจิทัลเทคโนโลยี : Digital Technology

อัพเดทเทรนความรู้ใหม่ๆ และเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านดิจิทัล เทคโนโลยี อย่างมืออาชีพ

สนใจ
การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาด : Smart Communication & Coordination

การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาด : Smart Communication & Coordination

รวมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพของท่านให้สูงสุด

สนใจ

New Articles ( ดูทั้งหมด )

ความไม่รู้ เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจ!

ความไม่รู้ เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจ!

ความไม่รู้ เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจ....ความไม่รู้จะทำให้เกิดความเสี่ยงตามมาหลายด้าน ทั้งเสียโอกาส เสียเวลา เสียงบประมาณ เสียระบบ นี่แค่เชิงเหตุผล ซึ่งลำพังทำธุรกิจนี่เสียเวลา เสียโอกาสก็หนักแล้ว … ไหนจะเชิงอารมณ์อีก

อ่านต่อ...
นำเข้าสินค้าจากจีน 1PL-5PL คืออะไร ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

นำเข้าสินค้าจากจีน 1PL-5PL คืออะไร ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ปัจจุบันโลจิสติกส์มีการส่งผ่านข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce และ IoTs มีบทบาทมากขึ้นในการช่วยบริหารจัดการกระบวนการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ...
5 เทรนด์เทคโนโลยีธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ในปี 2020

5 เทรนด์เทคโนโลยีธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ในปี 2020

อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น และยังมีการนำเทคโนโลยี เช่น หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์ โมบายล์แอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์

อ่านต่อ...
ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน และการทำงานเชิงรุก

ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน และการทำงานเชิงรุก

ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน (a sense of urgency) และ การทำงานเชิงรุก (be proactive)

อ่านต่อ...

Our Clients