Articles

Management

บริหารจัดการ
ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน และการทำงานเชิงรุก

ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน และการทำงานเชิงรุก

ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน (a sense of urgency) และ การทำงานเชิงรุก (be proactive)

อ่านเพิ่มเติม...
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้

จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้

คุณภาพ คือหัวใจ ที่สำคัญที่สุด ประการหนึ่ง เพราะสิ่งนี้จะช่วยสร้างความประทับใจ ให้กับลูกค้า แต่อย่างไรก็ดีการที่จะสร้างให้สินค้าทุกชิ้น หรือบริการทุกครั้งมีคุณภาพดี 100% ไม่มีผิดพลาดเลยก็เป็นเรื่องที่ยากเอาการ

อ่านเพิ่มเติม...
ทำงานอย่างไร จึงจะได้เป็นเป็นเจ้าของกิจการ

ทำงานอย่างไร จึงจะได้เป็นเป็นเจ้าของกิจการ

ทำงานอย่างไร จึงจะได้เป็นเป็นเจ้าของกิจการ

อ่านเพิ่มเติม...
ทำงานอย่างไร? ให้ได้รับเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการสูงขึ้น

ทำงานอย่างไร? ให้ได้รับเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการสูงขึ้น

 

   อ่านเพิ่มเติม...

คำสอนของแม่ กับ ทฤษฎี มาร์ชมาลโลว์

คำสอนของแม่ กับ ทฤษฎี มาร์ชมาลโลว์

ทฤษฎีนี้เกิดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford university) วิธีการทดลอง คือ ปล่อยให้เด็กน้อย อยู่ในห้องคนเดียว แล้วแจกขนมมาร์ชเมลโลว์ เพียง 1 ก้อน

อ่านเพิ่มเติม...
เหนือกว่า JD คือ ใช้ใจทำงาน

เหนือกว่า JD คือ ใช้ใจทำงาน

 

          อ่านเพิ่มเติม...

Coaching and Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน (ตอนที่ จบ)

Coaching and Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน (ตอนที่ จบ)


 

อ่านเพิ่มเติม...

Coaching and Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน (ตอนที่ 1)

Coaching and Feedback เพื่อปรับปรุงการทำงาน (ตอนที่ 1)

 

     อ่านเพิ่มเติม...

POLC แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานสายการผลิต

POLC แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานสายการผลิต

 

     อ่านเพิ่มเติม...

You Were What You Think

You Were What You Think

อ่านเพิ่มเติม...