การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ให้แข็งแกร่ง - STRENGTHENING WAREHOUSE MANAGEMENT SOLUTIONS

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา

การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ - EFFECTIVE PRODUCTION PLANNING & CONTROLLING

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา

นวัตกรรม LOGISTICS ก้าวสู่ยุค 4.0 - LOGISTICS THAILAND 4.0

รายละเอียด สมัครอบรมสัมมนา

HOT Category

โลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน : Logistics-Supply Chain Management

โลจิสติกส์-ซัพพลาย เชน : Logistics-Supply Chain Management

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยโลจิสติกส์-ซัพพลายเชน

สนใจ
การบริหารงานบุคคล : Human Resource Management

การบริหารงานบุคคล : Human Resource Management

พัฒนาและเพิ่มเติมศักยภาพ ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักสูตรที่เหมาะสมและวิทยากรมืออาชีพ

สนใจ
การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาด : Smart Communication & Coordination

การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาด : Smart Communication & Coordination

รวมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มเติมศักยภาพของท่านให้สูงสุด

สนใจ
อบรมสัมมนาภายในองค์กร : In-House Training

อบรมสัมมนาภายในองค์กร : In-House Training

ให้บริการจัดฝึกอบรมสัมมนา ที่สอดคล้องและเหมาะสมตามความต้องการขององค์กร ด้วยหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

สนใจ

New Articles

ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน และการทำงานเชิงรุก

ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน และการทำงานเชิงรุก

ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน (a sense of urgency) และ การทำงานเชิงรุก (be proactive)

อ่านต่อ...
คำถามที่ทำให้ KPI และ Action Plan ประสบความสำเร็จ

คำถามที่ทำให้ KPI และ Action Plan ประสบความสำเร็จ

KPI และ Action Plan เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน “จะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ KPI และ Action Plan บรรลุเป้าหมาย?”

อ่านต่อ...
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้

จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้

คุณภาพ คือหัวใจ ที่สำคัญที่สุด ประการหนึ่ง เพราะสิ่งนี้จะช่วยสร้างความประทับใจ ให้กับลูกค้า แต่อย่างไรก็ดีการที่จะสร้างให้สินค้าทุกชิ้น หรือบริการทุกครั้งมีคุณภาพดี 100% ไม่มีผิดพลาดเลยก็เป็นเรื่องที่ยากเอาการ

อ่านต่อ...
คำสอนของแม่ กับ ทฤษฎี มาร์ชมาลโลว์

คำสอนของแม่ กับ ทฤษฎี มาร์ชมาลโลว์

ทฤษฎีนี้เกิดจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford university) วิธีการทดลอง คือ ปล่อยให้เด็กน้อย อยู่ในห้องคนเดียว แล้วแจกขนมมาร์ชเมลโลว์ เพียง 1 ก้อน

อ่านต่อ...

Our Clients