Articles

Lated Articles

ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน และการทำงานเชิงรุก

ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน และการทำงานเชิงรุก

ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือเร่งด่วน (a sense of urgency) และ การทำงานเชิงรุก (be proactive)

Read More...
คำถามที่ทำให้ KPI และ Action Plan ประสบความสำเร็จ

คำถามที่ทำให้ KPI และ Action Plan ประสบความสำเร็จ

KPI และ Action Plan เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน “จะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ KPI และ Action Plan บรรลุเป้าหมาย?”

Read More...
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้

จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้

คุณภาพ คือหัวใจ ที่สำคัญที่สุด ประการหนึ่ง เพราะสิ่งนี้จะช่วยสร้างความประทับใจ ให้กับลูกค้า แต่อย่างไรก็ดีการที่จะสร้างให้สินค้าทุกชิ้น หรือบริการทุกครั้งมีคุณภาพดี 100% ไม่มีผิดพลาดเลยก็เป็นเรื่องที่ยากเอาการ

Read More...
ทำงานอย่างไร จึงจะได้เป็นเป็นเจ้าของกิจการ

ทำงานอย่างไร จึงจะได้เป็นเป็นเจ้าของกิจการ

ทำงานอย่างไร จึงจะได้เป็นเป็นเจ้าของกิจการ

Read More...

หมวดหมู่บทความ

Sales & Marketing

Sales & Marketingการขาย และการตลาด

Read More...
HR Management

HR Managementการบริหารงานบุคคล

Read More...
Service Management

Service Managementบริหารงานบริการ

Read More...
Management

Managementบริหารจัดการ

Read More...
Foreign language

Foreign languageภาษาต่างประเทศ

Read More...
HOBBIES

HOBBIESงานอดิเรก - งานอาชีพ

Read More...
Logistics & Supply Chain

Logistics & Supply ChainLogistics

Read More...