Articles

HR Management

การบริหารงานบุคคล
คำถามที่ทำให้ KPI และ Action Plan ประสบความสำเร็จ

คำถามที่ทำให้ KPI และ Action Plan ประสบความสำเร็จ

KPI และ Action Plan เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน “จะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ KPI และ Action Plan บรรลุเป้าหมาย?”

อ่านเพิ่มเติม...
ความเสี่ยงขององค์กร ถ้าไม่บริหารทรัพยากรบุคคลให้ดี

ความเสี่ยงขององค์กร ถ้าไม่บริหารทรัพยากรบุคคลให้ดี

การบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันนี้ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปัจจัยที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ ส่วนหนึ่งก็คือ ทรัพยากรบุคคลขององค์กรนั่นเอง อย่างไรก็ดี เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กรต่าง ๆ ต่างก็ให้ความสำคัญที่ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ บางองค์กรก็ให้ความสำคัญในเรื่องของคนเป็นอย่างมาก บางองค์กรก็ให้ความสำคัญเรื่องคนเป็นเรื่อง ๆ ไป และบางองค์กรก็ไม่ให้ความสำคัญอะไรเลย

อ่านเพิ่มเติม...
พนักงานคนไหนที่มีศักยภาพ เขาดูกันอย่างไร

พนักงานคนไหนที่มีศักยภาพ เขาดูกันอย่างไร

คุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรต้องการจากพนักงานก็คือ ศักยภาพ ในการที่ทำงานที่ยากขึ้นในอนาคต องค์กรไม่ได้ต้องการแค่เพียงพนักงานที่มีผลงานที่ดี และมีพฤติกรรมที่เยี่ยมเท่านั้น แต่องค์กรต้องการพนักงานที่ศักยภาพ ที่พร้อมจะพัฒนาและนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เคยสงสัยกันมั้ยครับว่า “ศักยภาพ” ที่เรากำลังพูดถึงนั้นมันคืออะไรกันแน่ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า พนักงานคนไหนที่มีศักยภาพมากกว่าคนไหน

อ่านเพิ่มเติม...
การบริหารงานบุคคล เมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน…

การบริหารงานบุคคล เมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน…

อย่างที่เรารู้กันดีว่า ในปี พ.ศ. 2558 ข้อตกลงการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community- AEC) จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มอาเซียน ดังนั้น ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อมีการเปิดการค้าเสรี แรงงานฝีมือในประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน จะสามารถโยกย้ายกันได้อย่างเสรี นอกจากนี้ การลงทุนข้ามประเทศก็จะเป็นไปได้ง่าย และนั่นหมายความว่า การแข่งขันระหว่างองค์กรก็จะสูงขึ้น เมื่อการแข่งขันมีสูงขึ้น ศักยภาพของคนในองค์กรก็จาเป็นที่จะต้องมีมากขึ้นเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม...
พฤติกรรมที่ไม่ควรทำในการทำงาน

พฤติกรรมที่ไม่ควรทำในการทำงาน

ในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดแบบนี้ ทำให้พฤติกรรมการทำงานของหลาย ๆ คนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบางครั้งก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเอื้อกับการทำงานที่ดี แต่เราก็มักจะเห็นพฤติกรรมเหล่านี้อยู่เสมอ บางคนอาจจะเห็นจนชินตาไปแล้ว แต่จริง ๆ แล้ว พฤติกรรมเหล่านี้ เป็นพฤติกรรที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในการทำงานของเรา ลองมาดูกันว่า พฤติกรรมที่ว่ามีอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม...
คุณอยู่ Gen ไหน  มาดูกัน

คุณอยู่ Gen ไหน มาดูกัน

คนในแต่ละยุค แต่ละสมัยก็จะมีพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ ความรู้ความสามารถ ค่านิยม การบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไป ทางสหรัฐอเมริกา และโลกตะวันตก จึงได้จัดแบ่งกลุ่มคนออกเป็นรุ่นต่าง ๆ 8 เจเนอเรชั่น ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกณฑ์การจัดแบ่งรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมใช้กันไปทั่วโลกด้วย 

ลองไปตรวจสอบกันดูซิว่า ครอบครัวของคุณ และตัวคุณเอง อยู่ในรุ่นไหนบ้าง และมีอุปนิสัยคล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้หรือไม่
 

อ่านเพิ่มเติม...
วิธีค้นหาและพัฒนาจุดแข็งของพนักงาน

วิธีค้นหาและพัฒนาจุดแข็งของพนักงาน

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะ HR หัวหน้างาน หรือผู้จัดการ คุณมีส่วนช่วยในการพัฒนาพนักงานของคุณให้
ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนได้   การส่งเสริมที่ถูกทาง  แสดงให้พวกเขาเห็นว่า      คุณเห็นคุณค่าของพนักงาน ซึ่งสามารถลดอัตราพนักงานลาออกได้   บทความนี้  มีเคล็ดลับวิธีที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างน่าสนใจ

อ่านเพิ่มเติม...
การทำงานเป็นทีมของญี่ปุ่น

การทำงานเป็นทีมของญี่ปุ่น

การทำงานเป็นทีมเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ  นำพาคนทำงานและองค์กรให้ก้าวหน้า   บทความนี้  มารู้จักการทำงานเป็นทีมของประเทศญี่ปุ่นกัน  ซึ่งญี่ปุ่นมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในเรื่อง การทำงานเป็นทีม  ความรักหมู่คณะ พร้อมจะเสียสละเพื่อหมู่คณะ  ซึ่งเป็นเคล็ดลับสำคัญที่นำความสำเร็มาสู่กลุ่ม  องค์กร บริษัท หน่วยงานต่าง ๆ รวามถึงการพัฒนาประเทศ    น่าสนใจและสามารถนำมาเป็นแนวทางได้ดีทีเดียวค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...
ฉวยโอกาสมาฝึกอบรม

ฉวยโอกาสมาฝึกอบรม

 

                     "ฉวยโอกาสมาฝึกอบรม"

อ่านเพิ่มเติม...
เป้าผลิตก็ต้องได้...เป้าอบรมก็ต้องดี

เป้าผลิตก็ต้องได้...เป้าอบรมก็ต้องดี

 

               "เป้าผลิตก็ต้องได้...เป้าอบรมก็ต้องดี"

อ่านเพิ่มเติม...