VIRTUAL TRAINING : การรับมือกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ Harmonizing Conflict Management

         องค์กรประกอบขึ้นด้วยผู้คนที่มีความหลากหลายในความเชื่อ เป้าหมาย บุคลิกภาพ ประสบการณ์และพื้นฐานความคิดจึงเป็นเรื่องปกติที่ความแตกต่างเหล่านี้ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ง่าย อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่มักมองความขัดแย้งเป็นเรื่องน่ากลัว เป็นอันตราย ไม่รู้ว่าจะเข้าไปจัดการกับความขัดแย้งอย่างไรดี จึงมักไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือหลีกเลี่ยงไป ซึ่งกว่าจะรู้ตัวความขัดแย้งนั้นก็อาจลุกลามขยายวงเพิ่มระดับความรุนแรง เดือดร้อนทั้งตนเองและผู้เกี่ยวข้อง นำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีมและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ ในความเป็นจริงความขัดแย้งไม่เป็นโทษเสมอไป ถ้าได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ควบคุมให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อตัวเป็นปัญหา ความขัดแย้งที่เหมาะสมสร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ จนกระทั่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่าเดิมได้ สร้างผลลัพธ์ขององค์กรที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์
          หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้าใจในความต่างของคนซึ่งนำไปสู่วิธีคิด วิธีการปฏิบัติ ปฏิกิริยาโต้ตอบสถานการณ์ที่แตกต่าง อันอาจจะนำไปสู่ปมของความขัดแย้ง ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจธรรมชาติ ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบของความขัดแย้ง การป้องกันความขัดแย้งอันไม่พึงประสงค์ นอกจากนั้นจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการรับมือกับพฤติกรรมก้าวร้าวและความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาหลักสูตร
                Module 1 : ทำความเข้าใจในความขัดแย้ง (Conflict Understanding
                       1. นิยามของความขัดแย้ง
                       2. สาเหตุของความขัดแย้ง
                       3. ข้อเสียของความขัดแย้ง
                             • Workshop : ข้อดีของความขัดแย้ง
                 Module 2 : การป้องกันความขัดแย้ง (Conflict Preventive)
​                       1. เข้าใจในความแตกต่างของคนด้วย DISC
​                              • Workshop : Feeling Card
                              • DISC คืออะไร
​                              • เจาะลึกพฤติกรรมของคน 4 Style (DISC)
​                              • Assessment : คุณเป็นคน Style ไหน
​                              • เทคนิคการดูคนภายใน 5 นาที
                              • Workshop : วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน วิธีการปฏิสัมพันธ์เพื่อป้องกันความขัเแย้งกับคน 4 Style (DISC)
                 Module 3 : การรับมือกับความขัดแย้ง (Conflict Handling)
                       1. ขั้นตอนการรับมือความขัดแย้งด้วย 2A1F
                               • Analysis
                               • Action
                               • Follow up
                       2. 5 รูปแบบการรับมือกับความขัดแย้งที่เหมาะสม
                               • Competing
                               • Collaborating
                               • Compromising
                               • Avoiding
                              • Accommodating
                        3. Assessment : ประเมินแนวทางการรับมือกับความขัดแย้งของคุณ
                        4. Case Study : วิเคราะห์ว่าจะรับมือกับความขัดแย้งด้วยวิธีไหน
รูปแบบการอบรม
          •  Virtual Classroom ผ่าน Zoom / MS Teams / Webex
          •  ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง เลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้ (ระยะเวลาปรับได้ตามที่บริษัท ฯ ต้องการ)
          •  บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก
          •  กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์เพิ่มจากตัวอย่างจริง
          •  ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิด ระดมสมอง นำเสนองาน ฝึกปฏิบัติ  Real Time เสมือนอบรมในห้อง
วิทยากร : ดร. จอมพล จีบภิญโญ
          •  วิทยากร / ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม / กสทช / กรุงศรี ออโต้ / ปตท / กรุงไทยแอ็คซ่าส์ / แพนดอร่า / เอ็มเค เรสโตรองต์ / บสย
          •  ที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 086-3263004 / 02-0454218
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา