เทคนิคการบริหารเวลาในการทำงาน - Time Management @ Work

          เวลาเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถหาเพิ่มได้ และไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้ เวลาจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญอย่างมากต่อทุกคน ซึ่งทุกคนนั้นต่างก็มีเวลาเท่ากัน แต่หลายคนบ่นว่าไม่มีเวลา หรือเวลาที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อการทำงาน อยากได้เวลาเพิ่มเติม เพราะทำงานไม่ทัน แต่ในขณะที่บางคนทำงานอย่างสบายๆ แต่กลับประสบความสำเร็จ เคล็ดลับเหล่านั้นอยู่ที่การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
          หลักสูตรนี้จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความเข้าใจในหลักการของการบริหารเวลา ตระหนักในประโยชน์ของการบริหารเวลา ตลอดจนเทคนิคในการบริหารเวลา เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
          1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงหลักการและทักษะที่สำคัญของการบริหารจัดการเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน
          2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกใช้ทักษะในการบริหารจัดการเวลา ทั้งจากกรณีตัวอย่างและกิจกรรม Workshop ต่างๆ
          3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ วิธีการและเทคนิคต่างๆ ไปปรับประยุกต์ใช้จริงในการบริหารจัดการเวลาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เนื้อหาหลักสูตร
     Module 1 : ภาพรวมของการบริหารจัดการเวลา
          1.  Workshop : Call Meeting Now!!!!!
          2.  นิยามของการบริหารจัดการเวลา
          3.  เรียนรู้การบริหารเวลากับสุดยอดกูรู
               •  ปีเตอร์ ดรัคเกอร์
               •  สตีเฟ่น อาร์ โควี่
          4.  Assessment : ประเมินทักษะการบริหารเวลาของคุณ
          5.  Workshop : ประโยชน์ของการบริหารเวลา และ ผลกระทบที่คุณเจอ
          6.  Workshop : เราบริหารเวลา หรือ เวลาบริหารเรา ด้วย Give Me the Ball!!!
          7.  ใน 1 วัน ผู้บริหารเขาทำอะไรกัน เรียนรู้จากผลการศึกษาของ Harvard
     Module 2 : ทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการเวลา
          1.  จัดลำดับความสำคัญได้
               •  Workshop : ฝึกจัดลำดับความสำคัญกับ The Marshmallow Challenge
               •  เรียนรู้การจัดลำดับความสำคัญกับสุดยอดกูรู
                  -  โยฮันน์ เกอเทอ
                  -  อับราฮัม ลินคอล์น
                  -  เรียนรู้หลักพาเรโต 80/20Workshop : หน้าที่ของคุณคืออะไร (R&R)
                  -  Assessment : ประเมินทักษะการจัดลำดับความสำคัญของคุณ
                  -  เรียนรู้ตารางจัดลำดับความสำคัญ : Q1-Q4
          2.  ปิรามิดแห่งผลผลิต
               •  Workshop : วางแผนรายสัปดาห์ & รายวัน
รูปแบบการอบรม
          •   บรรยาย / นำเสนอ / ประเมินตนเอง
          •  สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้มีความสนุกสนานเป็นกันเองและมีการแข่งขัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าแสดงออก
          •  สร้างทัศนคติเชิงบวกและกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม
วิทยากร : อาจารย์ จอมพล  จีบภิญโญ
          •  วิทยากร / ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม / กสทช / กรุงศรี ออโต้ / ปตท / กรุงไทยแอ็คซ่าส์ / แพนดอร่า / เอ็มเค เรสโตรองต์ / บสย
          •  ที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สนใจอบรม In-House Training สามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกานต์สินี หรือ คุณธนวรรณ โทรศัพท์ 086-3263004 / 02-0454218
email : cs@geniustraining.co.th
สมัครอบรมสัมมนา