Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


ไอทีและเทคโนโลยีการสื่อสาร : IT & Telecomunication Technology


อัพเดทเทรนความรู้ใหม่ๆ และเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ - เว็บดีไซน์ อย่างมืออาชีพ
 • Excel ขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร (Advance Excel for Management) Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป โดย Microsoft Excel สามารถใช้ได้กับงานคำนวณในข้อมูลขนาดต่าง ๆ ได้ โดยโปรแกรมในการคำนวณนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับแผนกต่าง ๆ ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น Microsoft Excel ยังมีเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจได้ โดยหลักสูตรการอบรมนี้ จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ Microsoft Excel ได้
  วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00น.  โดย  อาจารย์ ลลิตา สันติวรรักษ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • เทคนิคการใช้งาน LINE@ ต่อยอดธุรกิจให้ติดจรวด การทำนำเสนอสินค้าหรือบริการไปสู่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันมีวิธีการหลากหลาย และทันสมัยมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และวิธีการดำเนินชีวิตของคนในยุคดิจิทัลก็เปลี่ยนแปลงเช่นกัน ดังนั้น การทำการตลาดผ่านระบบออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้สามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการการเชื่อมต่อกับกลุ่มลูกค้าผ่าน LINE@ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  วันเสาร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00น.  โดย  อาจารย์ ลลิตา สันติวรรักษ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • 360 องศา การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing & Social Media 360º) การทำการตลาดดิจิทัล เป็นสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญ เนื่องมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ผู้คนใช้ชีวิตประจำวันบนโลกออนไลน์มากมาย รูปแบบการนำเสนอสินค้าและบริการ ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ซึ่งรูปแบบในการทำการตลาดดิจิทัล ก็มีมากหมาย หลากหลาย เช่น การทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย, การจัดการโฆษณาด้วย Google Ads เป็นต้น ดังนั้นหากธุรกิจไม่ปรับเปลี่ยนช่องทางในการนำเสนอสินค้าและบริการ ก็อาจส่งผลทำให้เสียโอกาสในการค้นพบกลุ่มลูกค้าใหม่ และอาจทำให้พลาดการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มีความมั่นคงกับแบรนด่ได้เช่นกัน
  วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00น.  โดย  อาจารย์ ลลิตา สันติวรรักษ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • Shutterstock ชัตเตอร์สต๊อก ให้ภาพ....ทำเงิน คอนเทนท์” มีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเปลี่ยนผ่านสู่ “ออนไลน์” เต็มรูปแบบ หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับอานิสงค์จากคอนเทนท์ คือ Microstock Microstock เป็นคำเรียกธุรกิจแพลตฟอร์มคลังไฟล์รูปถ่าย รูปเวกเตอร์ ดนตรีและวีดีโอ ที่อัพโหลดจากผู้ขาย และให้บริการดาวน์โหลดแก่ผู้ซื้อและผู้ที่สามารถอัพโหลดผลงานตัวเอง เพื่อรับเงินส่วนแบ่งเมื่อผู้ซื้อดาวน์โหลดผลงานที่ตนเองเป็นเจ้าของได้ คือ ใครก็ได้ Microstock จึงเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่น่าสนใจ
  วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00น.  โดย  อาจารย์ ศุภโชค หนูเทพ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • 360 องศา การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing & Social Media 360º) การทำการตลาดดิจิทัล เป็นสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญ เนื่องมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ผู้คนใช้ชีวิตประจำวันบนโลกออนไลน์มากมาย รูปแบบการนำเสนอสินค้าและบริการ ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ซึ่งรูปแบบในการทำการตลาดดิจิทัล ก็มีมากหมาย หลากหลาย เช่น การทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย, การจัดการโฆษณาด้วย Google Ads เป็นต้น ดังนั้นหากธุรกิจไม่ปรับเปลี่ยนช่องทางในการนำเสนอสินค้าและบริการ ก็อาจส่งผลทำให้เสียโอกาสในการค้นพบกลุ่มลูกค้าใหม่ และอาจทำให้พลาดการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มีความมั่นคงกับแบรนด่ได้เช่นกัน
  วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-16.00น.  โดย  อาจารย์ ลลิตา สันติวรรักษ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 1 of 3