Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


ไอทีและเทคโนโลยีการสื่อสาร : IT & Telecomunication Technology


อัพเดทเทรนความรู้ใหม่ๆ และเทคนิคต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์ - เว็บดีไซน์ อย่างมืออาชีพ
 • Shutterstock ชัตเตอร์สต๊อก ให้ภาพ...ทำเงิน . คอนเทนท์” มีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเปลี่ยนผ่านสู่ “ออนไลน์” เต็มรูปแบบ หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับอานิสงค์จากคอนเทนท์ คือ Microstock Microstock เป็นคำเรียกธุรกิจแพลตฟอร์มคลังไฟล์รูปถ่าย รูปเวกเตอร์ ดนตรีและวีดีโอ ที่อัพโหลดจากผู้ขาย และให้บริการดาวน์โหลดแก่ผู้ซื้อและผู้ที่สามารถอัพโหลดผลงานตัวเอง เพื่อรับเงินส่วนแบ่งเมื่อผู้ซื้อดาวน์โหลดผลงานที่ตนเองเป็นเจ้าของได้ คือ ใครก็ได้ Microstock จึงเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่น่าสนใจ
    โดย  อาจารย์ ศุภโชค หนูเทพ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • สร้างรายได้จาก Line Sticker "ง่ายนิดเดียว" ปัจจุบัน LINE เป็นแอปพลิเคชั่นแชทที่มียอดผู้ใช้ชาวไทยมากกว่า 42 ล้านคน และหลายๆ ครั้งในระหว่างการสนทนา เราทุกคนล้วนส่งสติกเกอร์ไลน์เพื่อสื่ออารมณ์ถึงกันด้วย นอกจากนี้ไลน์ยังเปิดช่องทางให้เราทำสติกเกอร์ไลน์ของตัวเองเพื่อสร้างรายได้ แต่มีเงื่อนไขบางอย่างซึ่งอาจเป็นเรื่องซับซ้อนสำหรับมือใหม่ ทำให้ผลงานไม่ผ่านการอนุมัติ หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการทำสติกเกอร์ไลน์ที่ง่าย และสามารถทำสติกเกอร์ไลน์ที่ผ่านการอนุมัติจาก LINE 100% รวมถึงมีแนวทางการคิดผลงานอย่างสร้างสรรค์
    โดย  อาจารย์ ศุภโชค หนูเทพ

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • 360 องศา การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing & Social Media 360 º) การทำการตลาดดิจิทัล เป็นสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญ เนื่องมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ผู้คนใช้ชีวิตประจำวันบนโลกออนไลน์มากมาย รูปแบบการนำเสนอสินค้าและบริการ ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ซึ่งรูปแบบในการทำการตลาดดิจิทัล ก็มีมากหมาย หลากหลาย เช่น การทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย, การจัดการโฆษณาด้วย Google Ads เป็นต้น ดังนั้นหากธุรกิจไม่ปรับเปลี่ยนช่องทางในการนำเสนอสินค้าและบริการ ก็อาจส่งผลทำให้เสียโอกาสในการค้นพบกลุ่มลูกค้าใหม่ และอาจทำให้พลาดการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มีความมั่นคงกับแบรนด่ได้เช่นกัน
    โดย  อาจารย์ ลลิตา สันติวรรักษ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
 • ออกแบบงานนำเสนอให้สัมฤทธิ์ผลด้วย PowerPoint (Successful Design Presenting by PowerPoint) งานนำเสนอหรือที่เราเรียกกันว่า Presentation เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการการสื่อสารและมีผลทำให้กระบวนการสื่อสารสัมฤทธิ์ผลสมดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ การออกแบบงานนำเสนอจึงต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีและมีความพิถีพิถันในรายละเอียดต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังต้องรู้จักจัดการกับการใช้โปรแกรมที่ใช้ออกแบบงานนำเสนอ โดยจะต้องรู้จักเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนแผนงานที่เราต้องการนำเสนอให้เกิดความน่าสนใจและทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจและจดจำได้ง่าย
    โดย  อาจารย์ลลิตา สันติวรรักษ์

  สมัครอบรมสัมมนา    read more
      Page 1 of 1