Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


360 องศา การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing & Social Media 360 º)


     

           การทำการตลาดดิจิทัล เป็นสิ่งที่ธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญ เนื่องมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ผู้คนใช้ชีวิตประจำวันบนโลกออนไลน์มากมาย รูปแบบการนำเสนอสินค้าและบริการ ก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน ซึ่งรูปแบบในการทำการตลาดดิจิทัล ก็มีมากหมาย หลากหลาย เช่น การทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย, การจัดการโฆษณาด้วย Google Ads เป็นต้น 

ดังนั้นหากธุรกิจไม่ปรับเปลี่ยนช่องทางในการนำเสนอสินค้าและบริการ ก็อาจส่งผลทำให้เสียโอกาสในการค้นพบกลุ่มลูกค้าใหม่  และอาจทำให้พลาดการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มีความมั่นคงกับแบรนด่ได้เช่นกัน

วัตถุประสงค์

  

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดในการทำการตลาดดิจิทัลได้
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการตลาดดิจิทัล
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างและใช้งานโซเชียลมีเดียเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดได้อย่างมืออาชีพ

เนื้อหาหลักสูตร
 
 
• ภาพรวมของการทำการตลาดดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย
 
•ทำความรู้จักกับเครื่องมือสำหรับทำการตลาดดิจิทัล
    
• การทำการตลาดดิจิทัลผ่านโซเชียลมีเดีย
    การใช้งานเครื่องมือในโซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และช่องทางในการทำการตลาดออนไลน์ เช่น
     - Facebook
     - LINE@ 
     - Instagram
     - Google Ads 
     - Twitter
     เลือกช่องทางการตลาดที่สนใจ 1-2 ช่องทาง หรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับเวลาในการอบรม)

• การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Goal Seek, Solver
     - Goal Seek เป็นเครื่องมือที่ช่วยคิดย้อนโดยคุณไม่ต้องเสียเวลาสร้างสูตรใหม่เพื่อคิดย้อนเอง เพียงแต่ว่า Goal Seek จะทำงานได้ต่อเมื่อมีเซลล์รับตัวแปรที่สามารถถูก Excel ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงเป็นเลขใหม่ตามต้องการ
     - Solver เมื่อปัญหาหนึ่งสามารถมีคำตอบได้หลายคำตอบ
    
ผู้ที่เหมาะสนในการเข้าอบรม
วิทยากร

- พนักงานองค์กรทุกระดับและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   อาจารย์ อาจารย์ ลลิตา สันติวรรักษ์
- วิทยากร / ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing / Social Marketing  / เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น TMC Insure / SBC Business Center / Eminent Air / เอเชียประกันภัย / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

- ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด สายงานสื่อสารแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รูปแบบการอบรม
วันและเวลาอบรม

 - การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Lecture) 40%
 - กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ (Skill Development Activities) 60%
 
สถานที่อบรม โรงแรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ(หัวลำโพง)
อัตราค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา
(รวมเอกสาร, อาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ผู้เข้าอบรมสัมมนา อัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ชำระสุทธิ
บุคคลธรรมดา 4,500บาท 315บาท
-
4,815บาท
นิติบุคคล 4,500บาท 315บาท 135บาท 4,680บาท
โบรชัวร์หลักสูตร
 ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา  แผนที่สถานที่อบรม