Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category

 • วิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหา -เกิดอเมริกา โตญี่ปุ่น ตายเมืองไทย-

  เกิดอเมริกา โตญี่ปุ่น ตายเมืองไทย หลายท่านคงเคยได้ยินคำพูดนี้ แล้วก็หัวเราะ แล้วคิดต่อในใจว่า “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ตอบอย่างนั้น
  มีผู้บริหารคนหนึ่งท่านมารับฟังผมบรรยาย การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน พูดไว้น่าสนใจครับว่า
  “บริษัทของผมจ้างที่ปรึกษา มาทำ TPM สิบกว่าปีแล้ว ไม่บรรลุผลสำเร็จสักที ทำไปๆ พอขึ้นสู่ขั้นตอนที่สี่ อีกหกเดือนต่อมา ตรวจดูอีกที กลับมาอยู่ที่ขั้นตอนที่ 1 อีกแล้ว”  read more
 • เทคนิคง่ายๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงาน

  มูลเหตุจูงใจ ตอนไปบรรยายหลักสูตร ทักษะการแก้ไขปัญหา สำหรับหัวหน้างาน ที่บริษัท CPF (มหาชัย)และหลักสูตรทักษะการเขียนรายงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัท ฟูรูคาวา ยูนิคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด การสนทนาระหว่าง หัวหน้างาน กับลีดเดอร์ เพื่อรายงานปัญหาความผิดปกติที่เกิดขึ้น  read more
 • เครื่องมือง่ายๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมการผลิต

  เมื่อสัปดาห์ก่อนผมไปบรรยายหลักสูตรการวางแผน และควบคุมการผลิต (Production Planning and Controlling) จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้รับการอบรมในห้อง พบปัญหาที่คล้ายกันนั่นก็คือ “มักจะเกิดความขัอแย้งระหว่าง การวางแผน (Planning) กับฝ่ายผู้ปฏิบัติ (Production) ซึ่งปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น คือ นโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารไม่ชัดเจน การขาดการพยากรณ์ความต้องการสินค้า (Forecasting) ขาดการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory) ขาดการวางแผนงานที่ดี ขาดการปฏิบัติงานที่ดี และขาดการติดตามผล และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที  read more
 • E-mail ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ: 5 จุดใหญ่ๆ

  การเขียน E-mail เพื่อติดต่อทางธุรกิจนั้นง่ายกว่าการพูด เพราะอย่างน้อยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการออกเสียง แถมคุณยังมีเวลาเรียบเรียงหรือแก้ไขข้อความที่คุณเขียนก่อนคลิกส่ง แต่อย่างไรก็ตามการเขียน E-mail ยังมีกฎที่คุณควรจดจำและปฏิบัติตาม อ่านข้อแนะนำต่อไปนี้เพื่อที่คุณจะเขียน E-mail ได้อย่างสละสลวยในครั้งต่อไป  read more
      Page 13 of 14