Member

Register | Forgot Password
Login     Reset   

Category


บริหารจัดการ


Management

 • วิธีเอาชนะความเครียดในที่ทำงาน

  ใครไม่อยากเป็น Office Syndrome ต้องรู้จักวิธีการบริหารจัดการความเครียดในที่ทำงาน เพื่อให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกันว่าคุณสามารถเอาชนะความเครียดที่มักตอแยและระรานคุณในที่ทำงานได้อย่างไร  read more
 • 6 พฤติกรรมที่ทำแล้วประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

  ความสำเร็จใครก็ต้องการ แต่ความสำเร็จจะรอพึ่งโชคชะตาหรือผู้อื่นคงไม่ได้ ตัวเราเองต่างหากที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะไขว่คว้าความสำเร็จนั้นมาอยู่ในมือ ทองพันชั่ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลไคเซ็น (KAIZEN) ยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจัดโดยวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการวิศวอุตสาหการแห่งชาติ 2010 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2553 ในหัวข้อ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ เพี่อพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน จากการที่ได้พิจารณาการนำเสนอจากทั้งหมด 26 ทีม ผมได้สังเกตเห็นพฤติกรรมที่เหมือนกันของสมาชิกในทุกกลุ่ม ซึ่งผมประทับใจ และคิดว่ามีประโยชน์กับผู้อ่าน ซึ่งสรุปพฤติกรรมหลักๆ ได้ 6 ข้อ ดังต่อไปนี้  read more
 • วิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหา -เกิดอเมริกา โตญี่ปุ่น ตายเมืองไทย-

  เกิดอเมริกา โตญี่ปุ่น ตายเมืองไทย หลายท่านคงเคยได้ยินคำพูดนี้ แล้วก็หัวเราะ แล้วคิดต่อในใจว่า “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ตอบอย่างนั้น
  มีผู้บริหารคนหนึ่งท่านมารับฟังผมบรรยาย การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน พูดไว้น่าสนใจครับว่า
  “บริษัทของผมจ้างที่ปรึกษา มาทำ TPM สิบกว่าปีแล้ว ไม่บรรลุผลสำเร็จสักที ทำไปๆ พอขึ้นสู่ขั้นตอนที่สี่ อีกหกเดือนต่อมา ตรวจดูอีกที กลับมาอยู่ที่ขั้นตอนที่ 1 อีกแล้ว”  read more
 • เทคนิคง่ายๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงาน

  มูลเหตุจูงใจ ตอนไปบรรยายหลักสูตร ทักษะการแก้ไขปัญหา สำหรับหัวหน้างาน ที่บริษัท CPF (มหาชัย)และหลักสูตรทักษะการเขียนรายงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัท ฟูรูคาวา ยูนิคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด การสนทนาระหว่าง หัวหน้างาน กับลีดเดอร์ เพื่อรายงานปัญหาความผิดปกติที่เกิดขึ้น  read more
 • เครื่องมือง่ายๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมการผลิต

  เมื่อสัปดาห์ก่อนผมไปบรรยายหลักสูตรการวางแผน และควบคุมการผลิต (Production Planning and Controlling) จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้รับการอบรมในห้อง พบปัญหาที่คล้ายกันนั่นก็คือ “มักจะเกิดความขัอแย้งระหว่าง การวางแผน (Planning) กับฝ่ายผู้ปฏิบัติ (Production) ซึ่งปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น คือ นโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารไม่ชัดเจน การขาดการพยากรณ์ความต้องการสินค้า (Forecasting) ขาดการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory) ขาดการวางแผนงานที่ดี ขาดการปฏิบัติงานที่ดี และขาดการติดตามผล และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที  read more
      Page 7 of 7